مهدیس صادقی پویا

درباره وبلاگ

“فمینیسم انقلابی”، وب‌سایتی است برای فارسی‌زبانان که در طول دوره چند ساله تولید و ترجمه محتوای جنبش فمینیستی به این زبان، از دست‌رسی به محتوای فمینیسم انقلابی، شامل فمینیسم رادیکال، فمینیسم چپ‌گرا و فمینیسم لزبین کم‌تر برخوردار بوده‌اند، یا با تحریف و تغییر غرض‌ورزانه مفاهیم و معانی، تصویر شفاف و درستی از تاریخ و دانش موجود در این نحله‌های فمینیستی ندارند. این‌جا، از فمینیسم و فمینیست‌های انقلابی خواهیم نوشت؛ فمینیسمی که به تحول وضع موجود و جزئی‌اندیشی در تمامی ابعاد روابط قدرت پیرامون جنسیت پایبند است.